Vår prosess

e-handelseksperter - våre prosesser

Vaimo har lang erfaring med å implementere og administrere IT-prosjekter. Siden selskapet ble grunnlagt i 2008, har mer enn 400 prosjekter blitt gjennomført og mer enn 500 ERP løsninger utviklet. Vi har vokst sammen med våre kunder og investert mye tid i å endre og forbedre våre metoder og systemer for å opprettholde vår konkurransekraft som den største leverandøren av Magento. Vårt team bruker detaljerte, real-time prosjektstyringsverktøy. Se nedenfor for mer informasjon om hvordan vi håndterer våre prosjekter.

Prosjektmetodikk

Gjennom erfaring har Vaimo valgt Scrum-basert prosjektmetodikk som grunnlag for implementering av våre e-handelsprosjekter, og finjustert en smidig prosess for å matche kravene til krevende e-handelsimplementeringer på en best mulig måte.

Med vår prosjektmetodikk har vi som mål å utvikle prosjekter via en rekke iterasjoner som kalles sprinter. Hver sprint er vanligvis to uker lang. En smidig tilnærming (Scrum) kan benyttes for å administrere et hvert prosjekt, og vi anser Scrum som en ideell tilnærming for e-handelsprosjekter. Dette hovedsakelig som følge av at våre prosjekter må kunne håndtere raske endringer, både fra et bruker- og teknologiperspektiv.

Fordelene med å arbeide med korte iterasjoner er kommunikasjon og fleksibilitet. Kommunikasjon og konstant oppfølging er nøkkelen til å oppfylle prosjektets forventninger. Fleksibilitet gis til prosjektets interessenter som er i stand til å analysere og reorganisere prosjektet basert på innsats i stedet for spekulasjon og spådommer for nye lanseringer.

Prosjektfaser

Vår prosess gir en praktisk tilnærming til det mange anser som komplekse problemstillinger.

Langsiktige relasjoner er viktig for vellykkede prosjekter og det å levere vellykkede prosjekter er nøkkelen til langsiktige relasjoner. Vår merittliste over gjennomførte prosjekter vitner om god prosjektstyring og et godt kundeforhold.

Nedenfor finner du en kort oversikt over vår standard prosjektgjennomføring.

Fase 1: Innsikt

Discovery er innledende møter og kartlegginger av visjon og mål. Vi lytter, undersøker og vurderer teknologiske alternativer for å få en helhetlig oversikt over prosjektet. Målet med prosessen er å jobbe med kunden for å formulere forventninger til kommende arbeid, funksjonalitet og forretningsprosesser. I denne fasen dekker vi hele prosjektet og forenkler utformingen av prosjektplanen.

Fase 2: Planlegging

Hvis du unnlater å planlegge, planlegger du å mislykkes. Designerne, sammen med prosjektleder setter opp en plan for hvordan prosjektet skal gjennomføres, ved å lage en prosjekt- og aktivitetsplan. Dokumentene beskriver prosessen, varighet, tidsplan, budsjett, potensielle risikoer og annen prosjektspesifikk informasjon. Før vi går over til neste fase av prosjektet må prosjektplan og aktivitetsplan godkjennes av kunden.

Fase 3: Intern Installasjon

Vårt team setter opp din butikk som nå danner grunnlaget for resten av prosjektarbeidet.
Kunde får i denne sammenheng innlogging til admin, og kan nå begynne å legge inn innhold som tekstsider, kategorier, produkter og bilder. I denne sammenheng får du også, som kunde, tilgang til Insider. Her vil du finne brukervennlige manualer, videoer med steg-for-steg-visning på hvordan du raskt kan komme i gang.

Fase 4: Utdanning

Kunnskap er informasjon i bevegelse. Prosjektbudsjettet og leveringstid kan bli betydelig påvirket av flere faktorer. Vi anbefaler alltid våre kunder å ha minst en ressurs som er mye involvert i gjennomføringen dvs. med å sette opp kategorier, innholdssider, konfigurere produkter, definerer produktets egenskaper osv. Vaimo kan påta seg disse oppgavene, men det vil da påvirke budsjettet, og ikke minst eierskapet til den ferdige løsningen. Magento er en fleksibel plattform, men stiller også høye krav til administratoren.

Vi har basert vår prosjektmetodikk og våre kostnadsestimater på antagelsen om at våre kunder ønsker å utføre de fleste konfigurasjoner. At kunden har eierskap til plattformen og innholdet i en tidlig fase er viktig for at prosjektet skal være ferdig innen fristen.

Vaimo tilbyr et innføringskurs i Magento hvor vi går gjennom det du som administrator må kunne for å sette opp din nettbutikk. Målet er å gi deg kunnskap til å kunne administrere løsningen på en effektiv måte.

Fase 5: Ekstern produksjon

Etter å ha gjennomgått en opplæring, er det opp til deg å begynne med implementasjonen så raskt som mulig. Hvis innholdet er på plass før Fase 7 starter, vil utviklingen gå smidigere, da funksjoner kan testes på reelle produkter og reelt innhold.

Fase 6: Design

Når prosjektets omfang og krav er avklart fra tidligere faser, kan designteamet nå konseptualisere layout og grensesnitt for det nye nettstedet. Designet justeres frem til konseptet er godkjent, dog innenfor budsjettet og leveres som PSD-filer. Mens design pågår, fortsetter kunden å jobbe med fase 5.

Fase 7: Front End

Når designet er godkjent av kunden overleveres det til utviklingsteamet. Våre utviklere arbeider da med den generelle strukturen og design for din butikk. I denne fasen begynner forside, kategori- og produktsider, kassen og innholdssider å ta form, og du som kunde vil få en oversikt over hvordan butikken vil se ut når den er ferdig.

Fase 8: Back End

I utviklingsteamet er det også systemutviklere. De arbeider på et dypere nivå med programmering av dynamiske elementer som kreves for applikasjonene og prosjektet generelt.

Ofte velger vi også å starte denne fasen parallelt med fase 6 og fase 7

Fase 9: Kvalitetssikring

Vaimo har interne retningslinjer og en metodikk som tar inkluderer kvalitetssikring. Parallelt som funksjonalitet utvikles på nettstedet, testes komponentene kontinuerlig fra start til sluttleveranse. Når dette består interntestingen, gjøres tjenesten tilgjengelig for ekstern testing hos kunde.

Fase 10: Testing

Når nettstedet har passert våre interne tester, tar kunden over for å utføre siste test og å godkjenne funksjonalitetene. For å sikre at kunden ikke glemmer noe i denne fasen, har Vaimo utviklet en checkliste som beskriver i detalj hvordan man gjennomfører et testkjøp. Når kunde så har godkjent hele leveransen forberedes lanseringen.

Fase 11: Lansering & support

Nettbutikken er klar til å bli lansert når den har bestått alle testene i fase 9 og 10. I denne fasen tar vår supportavdeling over og guider kunden gjennom de siste stegene. Etter lanseringen evaluerer vi prosessen internt og deretter med kunden. Hvis vi eller kunde skulle oppdage mindre grafiske problemer rundt lansering, kan det repareres raskt. Vi tilstreber at Vaimos interne definisjon av kvalitet og suksess skal gjenspeiles i våre leveranser, og dermed oppleves fra et kundeståsted.